• Home
 • /
 • 11 група Основи галузевої економіки

11 група Основи галузевої економіки

Завдання 1.

 І Тестові завдання

Правильна відповідь учня оцінюється в 0,5 балів.

 1. Наука, що вивчає сферу життя суспільства, що охоплює виробництво, обмін, розподіл та споживання матеріальних благ:

а. економіка

б. економічна теорія

в.  основи галузевої економіки 

 1. Основні завдання курсу «Основи галузевої економіки»:

      а. економічна свобода

      б. економічне зростання

      в.  економічна ефективність

      г.  всі відповіді вірні

 1. Одержання максимуму прибутку при мінімальних витратах на його виробництво це:

            а. економічне зростання

            б.  економічна ефективність

            в.  економічна свобода 

Визначити, правильними чи неправильними є наведені нижче твердження  (так/ні)

 • Розшарування населення за доходами притаманне ринковій економіці.
 • Змішана економіка поєднує переваги ринкової і командної економіки.
 • У командній економіці домінуючою формою власності є приватна.

ІІ  Визначити тип економічної системи.

Правильна відповідь учня оцінюється в 1 бал.

 • Система, якій притаманні риси різних економічних систем, називається _____________________економічною системою.
 • Спосіб організації економічного життя, за якого всі ресурси знаходяться у власності племені (общини) і які розподіляються відповідно до давно існуючих традицій називається ___________________ економічною системою.
 • Система господарювання, основу якої складає приватна власність, називається _____________________економічною системою.
 • Система, за якої головні економічні питання розв’язуються на підставі рішень центральних органів, називається.

 

ІІІ Установіть відповідність між економічними поняттями та їх змістом.

Правильна відповідь учня оцінюється в 1 бал

 • Вільні можливості розпоряджатися ресурсами, здійснювати угоди, виробляти різноманітні товари та послуги, виходячи з власних інтересів.
 • Абсолютне, захищене законом право громадянина чи юридичної особи на конкретне майно (землю, нерухомість, засоби виробництва, гроші і цінні папери, товари, інтелектуальний продукт), яка полягає в тому, що ці об’єкти власності належать приватним особам.
 • Суперництво між виробниками за отримання найбільших прибутків.
 • Привласнення державою (як суб’єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об’єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.

А) Державна власність;

Б) Конкуренція;

В) Економічна свобода;

Г) Приватна власність.

ІV Дайте характеристику

Правильна відповідь учня оцінюється в 1,5 бали

 1. Інфраструктура ринку це…

 2. Елементи ринкової інфраструктури представлені сукупністю…

Відповіді слати на:

tatianagurin@ukr.net