• Home
  • /
  • 39 група охорона праці тести

39 група охорона праці тести

Доповнений список завдань групи 39 з охорони праці

1 Білецький    Тест№16  Що може бути наслідком нещасного випадку

  1. 2. Гулак Тест № 1, Індивідуальні засоби захисту від вібрації       
  2. Журавський Тест № 3 Колективні засоби захисту від електричного струму
  3. Захаров Тест № 2,Засоби захисту від ультрафіолетового випромінювання

5 Захарченко Тест№1Засоби захисту від ультрафіолетового випромінювання

6 Івковський   Тест №3 Перша допомога при кровотечі

7 Капраненко Тест № 7Назвіть засоби захисту від лазерного випромінювання

8 Кравцов     Тест  №15 Які категорії робіт відносяться до середньої важкості

9Кравчук         тест №4 Перша допомога при обмороженні

10 Кривогуз    Тест №4Індивідуальні  засоби захисту від електричного струму

  1. 11. Куклич Тест № 6 назвіть 5 груп шкідливих речовин

12Мірошник     Тест №5 Відповідальність за порушення охорони праці

13.Остапчук                 Тест №  10   Перша допомога при переломах

14 Павловский              Тест № 14  Признаки закритого перелому

15 Редько                     Тест №8 Категорії приміщень захисту від елек. Струму

16 Степаненко             Тест № 12 Назвіть показники мікроклімату

17 Струк            Тест №6 Групи горючості. Вогнегасні речовини

18 Цируль                     Тест №13 Переваги вуглекислотних вогнегасників

19 Шамковер               Тест № 11 Тривалість робочого тижня

20Саченко       Тест №13 Методи аналізу виробничого травматизму

1 Прошу надіслати відповіді на тести і додаткові питання на мою електронну адресу ( тести додаються)

evagaf@ukr.net

1Що є джерелом вібрації вкажіть неправильну відповідь

А) пневматичні інструменти ударної дії

Б) робота за ноутбуці

В) електричні інструменти обертальної дії

Г) обладнання встановлене без достатньої амортизації

2 Що таке промислова електрика

А) заряди електрики, що накопичуються на виробничому обладнанні,

Б) заряди електрики що накопичуються напредметах побуту, на тілі чи одязі людини

В) електричний струм, який виробляється промисловими установками

Г) явище природи, пов’язане із взаємодією електричних зарядів, що утворюються внаслідок електризації грозових хмар

 3  Як зупинити носову кровотечу

А)Потерпілого необхідно покласти на спину, щоб голова була нижче рівня ніг (на 15—20 см) для поліпшення кровообігу мозку.

Б)Потім звільнити шию і груди від одягу, забезпечити доступ свіжого повітря,

В) необхідно посадити і покласти на ніс охолоджувальний компресс

.Г) поплескати по щоках, полити обличчя, груди холодною водою

4  Які переваги вуглекислотних вогнегасників

А) Використовується одноразово

Б) Не можна гасити електроустановки

В)  прилад багаторазової дії , доцільно застосовувати для електроустановок

Г) заміняє гасіння водою

5  Які є види протипожежних  інструктажів

А) повторний, позаплановий

Б)той що проводить майстер в майстерні і викладач в кабінеті

В) вступний, первинний, повторний, позаплановий.

Г) вступний, первинний,

6  Признаки закритого перелому

А)зламана кістка виходить назовні

Б) на ушкоджений суглоб потрібно накласти транспортну шину їй пов’язку, що надійно фіксує кінцівку

В) не відбувається пошкодження шкіри

Г) суглоб пошкодив шкіряний покров

7   Що не відноситься до засобів захисту від статичної електрики

А загальне і місцеве зволоження повітря в небезпечних приміщеннях

Б) система громозахисту

В) заземлення технологічного устаткування, трубопроводів тощо;

Г) іонізація повітря

 8 Що не відноситься до факторів ураження електричним струмом

А)шлях проходження через тіло людини

Б)індивідуальні особливості організму людини;

В) колір стін робочого приміщення

Г) сила струму, що проходить через тіло людини

 9  Що називається непостійним робочим місцем

А) місце, на якому працюючий знаходиться по-над 50 % робочого часу або більше 2-х годин безперервно.

Б) місце, на якому працюючий знаходиться понад 50 % робочого часу

В) місце, на якому працюючий знаходиться менше 50 % робочого часу або менше 2-х годин безперервно

Г) місце, на яке керівництво направило працівника до обіду

10  В наслідок чого  буває відмороження

А) при фізичному навантаженні у нерухомому вологому повітрі

Б) при підвищенні вологості й сильному вітрі за не дуже низької температури

В) внаслідок тривалого перебування на сонці без захисного одягу

Г) при довгому сидінні за ноутбуком

11 Для чого призначені засоби колективного захисту?

А) для створення нормального психологічного клімату

Б) для зменшення шкідливих викидів в атмосферу

В) для захисту від шкідливих умов праці окремого працівника

Г) для захисту від шкідливих умов праці всіх працюючих

12  Що належить до хімічних шкідливих факторів

А) параметри повітря в робочому  приміщені

Б) вібрація

В) токсичний пил,

Г) вплив від мікроорганізмів в голові клієнта

13 Які з перелічених засобів відносяться до індивідуальних

А) витяжна вентиляція

Б) протигаз

В) система кондиціювання в перукарні

Г) огородження, термоізоляція  виробничих приміщень

14 Який діапазон ультразвукових коливань

А) до 20 Гц

Б) понад 20 000 Гц

В)  від 20 до 100 Гц

Г) від 100 до 1000 Гц

15 Які бувають вогнегасники

А) пінними; – газовими; –

Б)  водяними; – порошковими; – пінними; – газовими; – хладоновими.

В) червоного і синього кольору

Г) порошковими; – пінними; – газовими

16 Які категорії робіт відносяться до середньої важкості

А) робота виконується сидячи, стоячи чи пов’язана з ходьбою, але не вимагає систематичної фізичної напругу чи підняття або переносу тягаря

Б) робота пов’язана з постійною ходьбою, виконуємо сидячи або стоячи, але не вимагаючи переносу тягарів;

В) робота пов’язана з постійним переносом або переміщенням значних тягарів (більше 10 кг)

Г) робота пов’язана з постійними зупинками