• Home
 • /
 • Історія мистецтв (ПМ-1)

Історія мистецтв (ПМ-1)

Орієнтовна тематика творчої роботи

 1. Мистецтво Стародавнього Єгипту.
 2. Мистецтво Індії.
 3. Мистецтво Китаю.
 4. Мистецтво Японії.
 5. Мистецтво Месопотамії.
 6. Мистецтво стародавнії Греції.
 7. Мистецтво стародавнього Риму.
 8. Характерні риси мистецтва Сходу.
 9. Оригінальність арабського мистецтва.
 10. Специфіка візантійського мистецтва.
 11. Характерні риси давньоруського мистецтва.
 12. Особливості творчості Андрія Рубльова.
 13. Давньорурська архітектура.
 14. Романське мистецтво.
 15. Готичний стиль. Готична архітектура. Особливості готичних храмів.
 16. Мистецтво середньовічної Європи.
 17. Проторенесанс.
 18. Живопис періоду Відродження.
 19. Скульптура епохи Відродження.
 20. Італійські художники епохи Відродження.
 21. Мистецтво Відродження в Нідерландах.
 22. Особливості мистецтва Відродження Німеччини.
 23. Мистецтво епохи Відродження у Франції.
 24. Духовна криза пізнього Відродження.

Творчі роботи пишите в конспекті і показуєте як вийдете с карантину

Тема 1. 1. Мистецтво кам’яного віку, епохи бронзи та заліза

1.Розкрийте зміст терміна «мистецтво».

 1. Схарактеризуйте мистецтво стародавньої людини.

3.Схарактеризуйте основні етапи розвитку мистецтва стародавньої людини 4.Назвіть основні пам’ятники стародавньої людини .

 1. Схарактеризуйте печерний живопис.

6.Поясніть сутність поняття «Трипільська культура».

7.Назвіть характерні ознаки Трипільської культури.

Тема 1.2. Мистецтво стародавнього Єгипту

1.Розкрийте зміст терміна «ремесло».

 1. Схарактеризуйте ремесло обробки каменю

3.Схарактеризуйте основні етапи розвитку мистецтва стародавнього Єгипту.

4.Назвіть основні пам’ятники стародавнього Єгипту. .

 1. Схарактеризуйте художнє ремесло .

6.Поясніть сутність поняття скульптурний портрет.

Тема 1.3. Мистецтво стародавньої Греції та Риму

 • Що означає термін «антична культура»?
 • У чому полягає роль полісної структури в розвитку культури Стародавньої Греції?
 • В чому полягає гуманістична суть античної грецької культури?
 • З чим пов’язана притягальна сила давньогрецької міфології?
 • Що сприяло створенню елліністичної культури?
 • Назвіть основний центр елліністичної культури.
 • Яка пам’ятка елліністичної культури вважалася одним із семи чудес світу?
 • Що саме забезпечило швидке культурне зростання Римської держави?
 • Назвіть принципові відмінності між грецькою та римською культурами.
 • Поясніть, якими обставинами (потребами) духовного розвитку була зумовлена поява основних шкіл у римській філософії?
 • Визначте місце античності в історії світової культури.

Тема 1.4. Мистецтво Візантії та Месопотамії

 1. Охарактеризуйте писемність давньої Месопотамії.
 2. В чому полягала особливість релігійних вірувань Месопотамії?

3.Що означає термін «клинопис»?

4.Ким створена перша у світі писана збірка законів?

 1. Охарактеризуйте розвиток освіти.
 2. Охарактеризуйте культуру Візантії.
 3. Розкажіть про виробництво скла.

8.Схарактеризуйте першу християнську імперію.

 1. Схарактеризуйте тенденцію забарвлення волосся.

Тема 1. 5. Мистецтво Середньовіччя.

 1. Схарактеризуйте кельтське мистецтво.
 2. Схарактеризуйте ранньохристиянське мистецтво.
 3. Схарактеризуйте мистецтво періоду переселення народів.
 4. Схарактеризуйте візантійське мистецтво.
 5. Схарактеризуйте дороманске мистецтво.
 6. Схарактеризуйте романське мистецтво .
 7. Схарактеризуйте готичне мистецтво.

Тема 1.6. Мистецтво Індії.

1.Розкрийте зміст терміна ” катхакалі.”

 1. Розкрийте зміст терміна ” колам”
 2. Схарактеризуйте ювелірне мистецтво Індії.
 3. Схарактеризуйте живопис Індії.
 4. 5. Схарактеризуйте брахманізм як релігію
 5. Схарактеризуйте буддизм як релігію.

Тема 1.7. Мистецтво Китаю та Японії.

 1. Схарактеризуйте традиційний японський будинок.
 2. Розкрийте зміст терміна ” ікебана.”.
 3. Розкрийте зміст терміна ” нецке”.
 4. Схарактеризуйте живопис і графіку Китаю.
 5. Схарактеризуйте особливості каркасної зачіски у Китаї.
 6. . Схарактеризуйте різноманітність японських аксесуарів у зв’язку з простотою зачіски.

Тема 1.8. Мистецтво Відродження в Західній Європі.

 1. Розкрийте зміст терміна ” гуманізм ”.
 2. Схарактеризуйте розвиток науки.
 3. Схарактеризуйте класичне італійське Відродження.
 4. Схарактеризуйте «Північне» Відродження.
 5. Схарактеризуйте стиль одягу, особливості зачісок.
 6. Схарактеризуйте особливості мистецтва Відродження.

КОЖЕН ОБИРАЄ 4 ПИТАННЯ З КОЖНОЇ ТЕМИ, РОБИТЕ У WORDі ТА ВІДПРАВЛЯЄТЕ МЕНІ НА ПОШТУ

demonx@i.ua