• Home
 • /
 • Охорона праці/Правила дорожнього руху (39)

Охорона праці/Правила дорожнього руху (39)

Рекомендовані теми розділів «Охорона праці» в дипломних роботах (39 група)

В розділах «Охорона праці»  повинно бути викладений максимально конкретні відповіді з урахуванням специфіки теми дипломної роботи. Можливі ілюстративні доповнення. Загальний обсяг-2-3 сторінки  Для попередньої перевірки прошу перед друкуванням направляти на мою електронну адресу: evagaf@ukr.net

Теми розділів з ОП 48 група

Теми розділів з ОП 39 група

Теми розділів з ОП 36 група

Теми розділів з ОП 37 група

Теми розділів з ОП група ТК-3

 

ЗАВДАННЯ НА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ОП (39 ГРУПА)

 
 
Направляю заключні уроки з охорони праці назви презентацій
1 Класифікація приміщень з елетробезпеки
2Засоби індивідуального і колективного захисту
3Вплив шкідливих виробничих факторів
4 Тести з перевірки знань на закбчному уроці
Крім того додаю перелік і розподіл  тем до розділів дипломних робіт
Дві презентації заключних занять з правил дорожнього руху

ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

відповіді 14

Відповіді 16

Відповіді 29

Відповіді 38

Відповіді 39

28день ОП

Завдання від 02.04

Знайдіть на приведених малюнках і напишіть назву кожного з 5 дорожніх знаків

 список завдань групи 39 з правил дорожнього руху

1 Білецький                      1.20       2.6     3.1    4.18.1      5.20        

 1. 2. Гулак 19       2.5     3.2     4.18.2     5.19                   
 2. Журавський               1.18       2.4     3.3     4.18.3     5. 18
 3. Захаров                   1.17       2.3     3.4     4.17        5.17     

5 Захарченко                      1.16        2.2      3.5      4. 16       5.16

6 Івковський                       1.15        2.1      3.6       4.15        5. 15

7 Капраненко                   1. 14       2.6     3.7      4 .14       5.14

8 Кравцов                         1.13        2.5     3.8       4.13       5.13

9Кравчук                          1.12        2.4     3.9       4.12        5.12            

10 Кривогуз                     1.11        2.3      3.10     4.11        5.11                   

12Мірошник                    1.10        2.2      3.11     4.10        5.10 

13.Остапчук                      1. 9         2.1      3.12     4. 9         5.9         

14 Павловский                 1.  8         2.6      3.13      4.8         5.8         

15 Редько                          1.7          2.5       3.14      4.7         5.7            

16 Степаненко                  1.6          2.4       3. 15     4.6         5.6         

17 Струк                                1.5           2.3        3.16       4.5         5.5     

18 Цируль                          1.4          2.2        3.17      4.4        5.4        

19 Шамковер                     1.3          2.1        3.18       4.3        5.3       

21 Радченко                  1.2        2.6       3.19     4.2      5.2

Рекомендовані теми розділів «Охорона праці» в дипломних роботах.

  В розділах «Охорона праці»  повинно бути викладений максимально конкретні відповіді з урахуванням специфіки теми дипломної роботи. Можливі ілюстративні доповнення. Загальний обсяг-2-3 сторінки 

Для попередньої перевірки прошу перед друкуванням направляти на мою електронну адресу:  evagaf@ukr.net

Предмет «Охорона праці»

 Завдання для груп 11,12,15,35,Тв-1

 Виконані завдання надсилати на пошту

i.babenko.1980@gmail.com

 Тема уроку: Основи гігієни праці. Медичні огляди

 Зробити реферат на теми:

 1. «Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів.»;
 2. «Шкідливі виробничі фактори»;
 3. «Основні гігієнічні особливості праці за вашою професією»

Тема уроку. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

 Зробити реферат на тему: «Які бувають нещасні випадки по вашій професії?»

Зробити презентацію на тему: «Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.»

 Для групи Дв-1

Дисципліна «Основи охорони праці»

 Шановні учні, література для опрацювання знаходиться  на сайті Центру в розділі «Бібліотека».

 Роботи з відповідями відправляйте на пошту:  n3051075@gmail.com

Обов’язково підписуємо роботи:

 1. Номер групи
 2. Прізвище та ім’я учня
 3. № теми

 

Рекомендована література:

 Репета Б.М., Лягушкін А.Ю “Основи охорони праці”-Навчальний посібник

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Тема 3.1.  Організація безпечного технологічного процесу. Оцінка експлуатаційної надійності та безпеки обладнання.

Завдання:

Опрацюйте п. 3.1. (стор. 133-139)  

Дайте письмові відповіді на всі питання на стор.140

 

Тема 3.2. Захист від дії електричного струму і електромагнітних полів.

Види захисту від промисолвої електрики.

Завдання:

 1. Опрацюйте п. 3.1. (стор. 145-153) Дайте письмові відповіді на 2, 4,5 питання на стор.154
 2. Оберіть тему для реферату з нижче запропонованих:

Теми рефератів до семінару:

Семінар:  Види захисту від промислової електирки.

 1. Методи і засоби захисту від електромагнітних полів
 2. Джерела електромагнітних полів
 3. Захист від постійних електричних і магнітних полів
 4. Заходи захисту від ураження електричним струмом
 5. Умови ураження електричним струмом
 6. Причини електротравм та профілактика ураження електричним струмом
 7. Фактори, що впливають на результат ураження людини електричним струмом
 8. Надання першої долікарської допомоги потерпілому від електричного струму
 9. Технічні заходи захисту від промислової електрики.
 10. Захист від електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону
 11. Електромагнітні мпля та захист від них.
 12. Випромвнювання радіочастотного діапазону.
 13. Класифікація електромагнітних полів.
 14. Захист від лазерного випромінювання
 15. Індивідуальні засоби захисту від ультра- та інфрачервоного випромінювань.

 Тема 3.3. Заходи безпеки при переміщенні вантажів

Правила експлуатації систем, що працюють під тиском. Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих електроустановках. Особливості виробництв з наявністю електротехнологій.

 Завдання:

Опрацюйте п. 3.1. (стор. 165-174)  

Дайте письмові відповіді на всі питання на стор.175

 Додаткова література:

Рекомендована література до розділу для самостійного опрацювання:

 1. Жидецький В. Д., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці : Підручник. Вид. 5-те, доповнене.  Львів: Афіша, 2000.
 2. Основи охорони праці. Підручник. / К. Н. Ткачук та ін. За редакцією К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. – К.: Основа, 2003. – 472 с.
 3. Бондаренко Є. А. Пожежна безпека: Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2008. – 109 с.
 4. Кобилянський О. В. Охорона праці при експлуатації електроустановок. Навчальний посібник. – Вінниця : ВДТУ, 2002.
 5. Москальова В.М. Основи охорони праці: Підручник. − Київ: ВД «Професіонал», 2005. − 672 с.
 6. Геврик Є.О. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. − К.: «Ніка-Центр», 2003. − 280 с.
 7. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 216 с.
 8. Зацарний В.В. Охорона праці: Навчальний посібник для дистанційного навчання. − К.: Університет «Україна», 2006. − 304 с.