• Home
  • /
  • Соціологія

Соціологія

Дв 1 соціологія:

написати реферат “соціологія освіти. 1. предмет соц. освіти
2. стан і проблемисвітової та укр. освіти
3. модернізація вищої технічної освіти в Україні

Соціологія сім’ї
1. Предмет соц. сім’ї
2. Структура, функції сучасної сім’ї
3. Шлюб
Соціологія особистості
1. Предмет соц. особистості
2. Соціольний статус і соц. ролі особи
3.Гендерність як характеристика особистості

реферати відсилати на почту: nchernish@gmail.com

ОБОВ’ЯЗКОВО підписувати роботи