• Home
 • /
 • Технологія друкарських процесів

Технологія друкарських процесів

Для групи Дв-1

Дисципліна «Технологія друкарських процесів»

Шановні учні, література для опрацювання знаходиться  на сайті Центру в розділі «Бібліотека».

 

Роботи з відповідями відправляйте на пошту:  n3051075@gmail.com

Обов’язково підписуємо роботи:

 1. Номер групи

 2. Прізвище та ім’я учня

 3. № теми

 РОЗДІЛ 5.  МОНТАЖУВАННЯ ФОТОФОРМ.  ДРУКАРСЬКІ ФОРМИ

Тема 5.1. Загальне поняття про монтажування фотоформ (10 год.)

Види монтажу фотоформ

Основні технологічні процеси монтажування

Електронний монтаж

Семінарське заняття

Новітні технології та обладнання для монтажу.

Теми рефератів та інформаційних повідомлень до семінару:

 1. Монтажне обладнання для виготовлення офсетних форм.
 2. Експонувальні установки. Технологія експонування.
 3. Проявляючі процесори.
 4. Контрольно-вимірювальні прилади формного відділення.
 5. Автоматизація монтажу.
 6. Новітні технології в проведенні монтажу.
 7. Новітнє монтажне устаткування.

 Самостійна робота

Опрацювавши рекомендовану літературу, виконайте наступне завдання :

Складіть схему монтажу дитячої книжки в 12 сторінок та настільного календаря на папері однакового формату. В чому різниця цих монтажів?

 Тема 5.2. Порівняльна оцінка технологічних процесів виготовлення друкарських форм

Аналоговий метод виготовлення друкарських форм

Основні технологічні операції

Цифровий метод виготовлення друкарських форм

 Семінарське заняття

Способи виготовлення офсетних друкарських форм

Технологія СТР

Теми рефератів та інформаційних повідомлень до семінару:

 1. Особливості виготовлення ОДФ
 2. Технологія виготовлення біметалевих офсетних форм.
 3. Технологія виготовлення монометалевих офсетних форм.
 4. Технологія ОДФ методом СТР.
 5. Сучасні методи виготовлення ОДФ
 6. Аналоговий та цифровий методи виготовлення ОДФ.
 7. Основні технологічні операції виготовлення ОДФ.

Самостійна робота

Опрацювавши рекомендовану літературу, виконайте наступне завдання :

Складіть блок-схему аналогового та цифрового методів виготовлення офсетних друкарських форм. В якому з техпроцесів час виконання скорочено? Проаналізуйте ефективність цих двох способів.

 Тема 5.3. Потокові лінії та процеси для виготовлення друкарських форм, їх різновидності, переваги та застосування

Потокові лінії для виготовлення друкарських форм.

Технологічні операції, що виконуються на потокових лініях та послідовність їх виконання.

Витратні матеріали при роботі з системами СТР.

 Семінарське заняття

Системи “соm-to-film” та “соm-to-plate”

Новітні розробки потокових ліній

Теми рефератів та інформаційних повідомлень до семінару:

 1. Новітні розробки у системах “соm-to-plate”
 2. Термальна технологія “соm-to-plate”
 3. Види та класифікація методів СТР.
 4. Порівняльні блок-схеми технологій “соm-to-film” та “соm-to-plate”.
 5. Сучасний стан технології “соm-to-film”
 6. Формні матеріали для фіолетової технології СТР
 7. Порівняння термальних та фіолетових пластин для СТР.

Самостійна робота

Опрацювавши рекомендовану літературу, виконайте наступне завдання:

Оберіть видання (книжку/журнал) та проаналізувавши технічну літературу, оберіть формне обладнання. Письмово надайте його технічні характеристики. Обгрунтуйте свій вибір.

 Рекомендована література до розділу для самостійного опрацювання:

 Киппхан Г. Эциклопедия по печатным средствам информации. Технологии и способы производства. / Г. Киппхан. – М.: МГУП, 2003. – 1280с.

 1. Ярема С.М. «Видавничі поліграфічні технології та обладнання» , Ун-т „Україна”2003р
 2. Ярема С.М.”Технічне редагування”- Київ, Ун-т „Україна”2003р
 3. Ярема С.М.”Флексографія: Обладнання.Технологія.”- Київ, „Либідь” 1998р